Search Results for "mate"

Søker...

Ingen resultater

Naeva plattformen

Naeva plattform og moduler

NAEVA

Det norske teknologi- og softwareselskapet, Naeva, har utviklet en innovativ og intuitiv programvareplattform skreddersydd for verdens største landbaserte industri, nemlig bygg og anlegg. Bransjen har i en årrekke hengt etter på digitalisering, energieffektivisering og elektrifisering.

Det finnes et mylder av digitale løsninger for bruk mot bygg- og anlegg. Dessverre snakker svært få av disse sammen på tvers. Det er her Naeva skiller seg fra mengden. Samarbeid står i sentrum og datafangst og automatisering på tvers av hele prosjektet utnyttes for å kunne få maksimal effekt.
Les mer om Naeva

Naeva App og dashboard

Moduler i plattformen

Klima og energi

Produkter og løsninger for overvåkning, kontroll og automasjon av klima og energiprodukter. Løsningene er selve kjernen i elektrifisering og energioptimalisering og nøkkelen til utslippsfrie byggeprosjekter

Adgang og sikkerhet

Med digitalisering av adgang og sikkerhetsløsninger oppnås full kontroll over personer og selskaper som oppholder seg på en byggeplass, og legger til rette for rett tilgang til rett personell, til rett tid

Innsikt

Med sanntidsdato hentet fra den elektriske infrastrukturen, samt informasjon på personell, maskiner og utstyr, kan rapportering og dokumentasjon gjøres enkelt og automatisert.

Kommunikasjon

Et byggeprosjekt har mange interessenter og aktører til enhver tid. En felles kommunikasjonsplattform øker effektiviteten og sikkerheten for alle aktører

HMS

Ethvert byggeprosjekt må ha kontroll på HMS. Med et fulldigitalisert adgangskontroll sammen med HMS modulen fra Naeva kan nødvendig dokumentasjon og signering gjøres enkelt i samme plattform

Hva er et Microgrid?

Et MicroGrid, eller mikronett på norsk, er et økosystem som inkluderer produksjon, distribusjon og forbruk av elektrisitet. Microgrid kan enten være tilkoblet strømnettet, eller være såkalt i «øy-modus» («off-grid»), som betyr at det er frikoblet fra offentlig strømnett.

Et microgrid bør ikke kun gi muligheten for drift uten nettilkobling, men også sørge for optimal drift og distribusjon av elektrisitet som er tilpasset og optimalisert behovet til enhver tid. F.eks. ved å automasjon og lastbalansering for å redusere effekttopper (såkalt «peakshaving»). Dette ved å produsere, lagre og distribuere energi basert på når og hvor det er behov for energi i microgridet. Dette øker energieffektiviteten, påliteligheten, sikkerheten, og ikke minst, lønnsomheten!
Microgrid fra Satema og Naeva

Programvare og teknologi fra NAEVA

NAEVA plattformen

Innovativ og fleksibel microgrid plattform som gir deg full kontroll av din byggeplass. Plattformen er utviklet og driftes av det norske tech-selskapet NAEVA.

NAEVA IOT enhet

Våre MicroGrid produkter benytter robuste og høyteknologiske IOT enheter fra NAEVA for optimal oppetid og optimal drift på byggeplassen.

NAEVA Charge

Med NAEVA Charge lade- og betalingsløsning gir deg full kontroll over ladeinfrastrukturen, samtidig som det legges det til rette for delingsøkonomi.

Meld interesse for våre Microgrid løsninger: