Search Results for "mate"

Søker...

Ingen resultater

Microgrid solutions – Sentraler

Smarte, oppkoblede og modulære strømsentraler opp til 1600A. For bruk i både små og store provisoriske microgrid (mikronett). Robust og fleksibelt system som legger til rette for full innsikt i den elektriske infrastrukturen, energiforbruk ned til uttaksnivå, samt lastbalansering, peakshaving og energieffektivisering på tvers. Løsningen tillater videre løpende tilpasning til prosjektets behov, samt konfigurering, service og reparasjon uten driftsstans. Sentralene skreddersys til behovet og kan derfor benyttes som hovedsentral, fordelingssentral, undersentral eller målersentral, helt etter behov.

Våre sentraler klare for microgrid:

  • Modulex 250 – maks 250A inntak
  • Modulex 800 – maks 800A inntak
  • Modulex XL – maks 1600A inntak

Microgrid ready Modulex 250

Bruk som hovedsentral, fordelingssentral eller undersentral
Støtter både 230V og 400V
Maks 250A
Modulært design
Konfigurerbar under drift
Microgrid Ready

Microgrid ready Modulex 800

Bruk som hovedsentral, fordelingssentral eller undersentral
Støtter både 230V og 400V
Maks 800A
Modulært design
Konfigurerbar under drift
Microgrid Ready

Microgrid ready Modulex XL

Bruk som hovedsentral, fordelingssentral eller undersentral
Støtter både 230V og 400V
Maks 1600A
Modulært design
Konfigurerbar under drift
Separert inntaks- og uttaksdel (foran og bak)
Microgrid Ready

Fordeler med microgrid ready sentraler

Innsikt

• Helsestatus (heartbeat)
• Sanntidsmåling strøm, spenning og energi
• Historisk forbruks- og miljødata
• Måling av temperatur, luftkvalitet, luftfuktighet, med mer
• Støtsensor

Kontroll

• Flåtestyring
• ”Autoioppkobling” innenfor goefence
• Lastbalansering på tvers av prosjektet
• Automatisk varsling av nedetid, servicebehov, farlige nivåer, etc

Fleksibilitet

• Modulært design
• Utskiftbart under drift Ingen nedetid ved endring av bestykning
• Enkel reperasjon og service

Spar tid

Med full innsikt i status, samt smart automatisering og styring sikrer du optimal drift. Med automatisk varsling kan feil unngås og nedetid reduseres.

Spar penger

Med smart automatisering sparer du tid og reduserer energiforbruket. Dette reduserer behovet for manuell oppfølging, noe som videre senker kostnadene. Med full innsikt og dokumentasjon vil du også kunne få bedre lånebetingelser på prosjektet.

Spar miljøet

Et effektivt prosjekt produserer mer med bruk av mindre ressurser. Dette er både økonomisk og miljømessig bærekraftig. Med full innsikt og historisk data kan miljøregnskapet automatiseres og nyttig lærdom gjøres til neste prosjekt.