Search Results for "mate"

Søker...

Ingen resultater

Microgrid solutions – Lysmaster

Smarte og oppkoblede lysmaster for bruk i provisoriske microgrid (mikronett). Robuste, stabile og portable master som sikrer godt arbeidslys i alle forhold. Ved å koble lysmastene opp mot microgrid legges det til rette for både automatisering og energieffektivisering, nor som fører til at du sparer tid, penger og miljøet.

Microgrid ready Lysmaster

4 x 160W / 4 x 230W
Flåtestyring
Tiltsensor
Smart automasjon og lysstyring via plattform
Varslingsfunksjon ved evakuering
App styring
Microgrid Ready

Fordeler med microgrid ready lysmaster

Innsikt

Helsestatus (heartbeat)
Status på lys
Tiltsensor
Måling av temperatur, luftkvalitet, luftfuktighet, med mer
Støtsensor
Historisk data

Kontroll

Flåtestyring
”Autoidriftsettelse” innenfor goefence
Lastbalansering på tvers av prosjektet
Automatisk varsling av nedetid, servicebehov, etc
Automatisering av lys
Fjernstyring

Spar tid

Med full innsikt i status, samt smart automatisering og styring sikrer du optimal drift. Med automatisk varsling kan feil unngås og nedetid reduseres.

Spar penger

Med smart automatisering sparer du tid og reduserer energiforbruket. Dette reduserer behovet for manuell oppfølging, noe som videre senker kostnadene. Med full innsikt og dokumentasjon vil du også kunne få bedre lånebetingelser på prosjektet.

Spar miljøet

Et effektivt prosjekt produserer mer med bruk av mindre ressurser. Dette er både økonomisk og miljømessig bærekraftig. Med full innsikt og historisk data kan miljøregnskapet automatiseres og nyttig lærdom gjøres til neste prosjekt.

Meld interesse for våre Microgrid løsninger: