Search Results for "mate"

Søker...

Ingen resultater

Microgrid solutions fra Satema og Naeva

Microgrid Solutions by Satema & Naeva

Microgrid fra Satema og Naeva – Nøkkelen til et bærekraftig byggeprosjekt!

I Satema tror vi på å bygge fremtiden med innovative løsninger for bygg- og anleggsplasser. I samarbeid med teknologipartneren NAEVA leverer vi en banebrytende Microgrid (mikronett) løsning som ikke bare møter dagens behov for effektivitet, pålitelighet og lønnsomhet, men også setter standarden for fremtidens utslippsfrie byggeplasser.

Ingen innsikt = ingen optimalisering

I biler har vi i lengre tid vært vant til å få informasjon om hastighet, turtall, drivstoffnivå, dekktrykk, oljenivå, og en rekke andre ting. I nyere elbiler få du tilsvarende informasjon om batterinivå, estimert rekkevidde, sanntidsforbruk, samt en rekke annen informasjon og varslinger som med drivstoffkjøretøy. Dette gjør oss i stand til å gjøre gode og faktabaserte valg fortløpende for å både unngå problemer, samt å kjøre energieffektivt.

Sammenligning dashboard i bil mot kwt måler

I tradisjonelle byggeprosjekter har vi vært vant til å ha informasjon om totalforbruket på byggeplassen i form av kWt. Dette gjør det svært vanskelig å gjøre tiltak for optimalisering, samt gjør det vanskelig å både forutse feil og farlige situasjoner. Et moderne Microgrid bruker avansert teknologi for å overvåke, kontrollere og optimalisere den elektriske distribusjonen. Helt sentralt står en samlende  plattform for datafangst og kommunikasjon på tvers av produksjon, lagring, distribusjon og forbruk. Deretter står den elektriske infrastrukturen for både datafangst og fleksibel distribusjon på tvers av microgridet. Satema leverer smarte og tilkoblede løsninger for produksjon, lagring, distribusjon og forbruksprodukter. For å kunne oppnå utslippsfrie byggeplasser, trenger du kontroll på den elektriske infrastrukturen, samt et toppsystem som kan omgjøre informasjonen til nyttige tiltak og automatisering. Du trenger rett og slett et microgrid!

Hva er et Microgrid?

Et MicroGrid, eller mikronett på norsk, er et økosystem som inkluderer produksjon, distribusjon og forbruk av elektrisitet. Microgrid kan enten være tilkoblet strømnettet, eller være såkalt i «øy-modus» («off-grid»), som betyr at det er frikoblet fra offentlig strømnett. Et microgrid bør ikke kun gi muligheten for drift uten nettilkobling, men også sørge for optimal drift og distribusjon av elektrisitet som er tilpasset og optimalisert behovet til enhver tid. F.eks. ved å automasjon og lastbalansering for å redusere effekttopper (såkalt «peakshaving»). Dette ved å produsere, lagre og distribuere energi basert på når og hvor det er behov for energi i microgridet. Dette øker energieffektiviteten, påliteligheten, sikkerheten, og ikke minst, lønnsomheten!

Microgrid ready Energilagring

Smarte og tilkoblede produkter for lagring av energi på byggeplass. Brukes for lastfordeling, peakshaving eller nødstrøm.

Kommer snart!

Microgrid ready Aggregater

Generatorer/aggregater for sikker, trygg og miljøvennlig produksjon av energi ved bortfall av strømkilde, eller bruk «off-grid».

Kommer snart!

Programvare og teknologi fra NAEVA

NAEVA IOT enhet

Våre MicroGrid produkter benytter robuste og høyteknologiske IOT enheter fra NAEVA for optimal oppetid og optimal drift på byggeplassen.

NAEVA Charge

Med NAEVA Charge lade- og betalingsløsning gir deg full kontroll over ladeinfrastrukturen, samtidig som det legges det til rette for delingsøkonomi.

Meld interesse for våre Microgrid løsninger: