Search Results for "mate"

Søker...

Ingen resultater

Varsling – Whistleblow

 

Varsling

Som ledd i vårt arbeid med oppfølging av mulige utfordringer rundt grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv, har vi opprettet en anonym varslingskanal. Her kan hvem som helst varsle om kritikkverdige forhold og mulige utfordringer mhp grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv hos Satema-gruppen eller hos noen i våre leverandørkjeder.

Varsle gjennom denne linken