Søkeresultater på "mate"

Søker...

Ingen resultater
Aggregater

Tre klassiske misforståelser om aggregater

Det kan bli litt for mange fremmedord til tider. La oss oppklare noen av dem.
Satema leverer strømløsninger til en rekke oppdrettsanlegg rundt om i Norge. Vi er lidenskapelig opptatte av sikker strøm og aggregater og vi benytter et bredt utvalg av faguttrykk.

tre-klassiske-misforstaelser-om-aggregater

Det resulterer ofte i interne bransjespesifikke ord, og da oppstår det lett noen misforståelser. For det er ikke alle som forstår «vårt» språk – og det kan vi jammen meg ikke forvente heller. Så hvorfor ikke strekke ut en hånd og forklare noen ord og uttrykk, en gang for alle? Her er oppklaringene på en håndfull misforståelser.

Emergency Standby power og Prime power

Elektroteknikk er et internasjonalt fag og naturlig forblir en del uttrykk på originalspråket, som ofte er engelsk. For oss nordmenn kan det føre til litt forvirring. Av de engelske uttrykkene er det nok Emergency Standby Power (ESP) og Prime Power (PRP) vi oftest får spørsmål om. Det oppgis ofte to effektverdier for et reservekraftaggregat – enten Emergency Standby Power eller Prime Power. Dette er definisjoner fra den internasjonale normen ISO 8528. Prime Power er 10% lavere enn Emergency Standby Power. ESP-verdien benyttes der aggregatet står som reserve for et pålitelig nett og det ikke regnes med mer enn 200 timer aggregatdrift per år. Gjennomsnittlig effektuttak skal ikke overstige 70% over en 24 timers periode (overlast ikke tillatt). PRP-verdien benyttes i installasjoner der nett ikke er tilgjengelig eller er ustabilt. Aggregatet utgjør den primære strømkilden for variable laster med ubegrenset antall driftstimer per år, men gjennomsnittlig effektuttak skal ikke overstige 70%. 10% overlast er tillatt – dette gir samme maksimale verdi som standby. Ute etter innsikt i videoform? Sjekk ut vår YouTube-kanal ved å klikke her!

kW og kVA

Typebetegnelsen på et aggregat inneholder ofte informasjon om effekt, slik som J250K hvor 250 referer til 250KVA. Hva er kVA og hvordan forholder det seg til kW som vi kanskje er bedre kjent med? Den lille k-en står for 1000, mens VA (Voltampere) og W (Watt) er SI-enheter for tilsynelatende effekt og aktiv effekt. Forskjellen på disse uttrykkes som effektfaktor. Denne oppgis vanligvis til 0,8 i databladet. Definisjonen på effektfaktor er aktiv effekt (W) delt på tilsynelatende effekt (VA).

Reservekraft eller nødstrøm?

Uttrykkene er mange og forvirringen er like stor, men forskriften taler et klart språk. NEK 400 sier: Nødstrømforsyning: Forsyningssystem beregnet for å opprettholde drift av utstyr og installasjon som:

  • er nødvendig for helse og sikkerhet for mennesker og dyr, og/eller
  • er nødvendig for å hindre alvorlige ødeleggelser av miljø eller av annet utstyr hvis dette er påkrevd i lov eller forskrift.

Reservestrømforsyning: Forsyningssystem som, av andre grunner enn sikkerhet, er beregnet på å opprettholde funksjonen av en installasjon eller del av en installasjon ved avbrudd i den normale strømforsyningen.

Nødstrømsgenerator: En nødstrømsgenerator er et folkelig uttrykk for en dieselgenerator benyttet som nødstrømkilde. En nødstrømkilde kan benyttes som reservekraftkilde om det ikke forringer nødstrømssystemet. Det vil si at et dieselaggregat kan benyttes både til reservekraft og nødstrømkilde, så lenge kravene til nødstrømsystemet ivaretas. Ønsker du enda flere forklaringer på ord og uttrykk fra strøm- og energibransjen? Last ned ordlisten vår nedenfor – veldig nyttig og helt gratis.

ordliste-faguttrykk-elektrobransje

Relaterte produkter

Next Slide
Next Slide