Search Results for "mate"

Søker...

Ingen resultater
Generelt

Satema AS nye bestillingsrutiner

Satema sine nye bestillingsrutiner etter fusjonering til Satema AS.

Information in English will follow below.

satema-moelv-fusjoneres-med-satema-as

Til våre forretningsforbindelser!

En innkjøpsordre som gjelder varer til lager eller produksjon skal være merket med INNKJØPSNUMMER.

Andre typer kostnader skal være merket med NAVN på bestiller og AVDELINGENS referansekode.

Satema godkjenner ingen faktura uten disse referansene!

Satema AS og Satema Moelv AS er fusjonert.

Organisasjonsnummer:
Org.nr: 856 457 192, Satema AS

Fakturaadresse:
Industrivegen 15, 2390 Moelv

Leveringsadresser:

Leveringsadresse Moelv:
Satema AS, Industrivegen 15, 2390 Moelv

Leveringsadresse Oslo:
Satema AS, Smalvollveien 58, 0667 Oslo

Kontakt for evnt. spørsmål:
Bente Skoglund,
Innkjøpssjef
Satema AS

———–

ENGLISH VERSION

To our business partners!

Satema’s new ordering routines

A purchase order that applies to goods for storage or production must be marked with PURCHASE NUMBER.

Other types of costs must be marked with the NAME of the orderer and the DEPARTMENT’s reference code.

Satema does not approve any invoice without these references!

Satema AS and Satema Moelv AS have merged.

Organization number:
Organization number: 856 457 192, Satema AS

Invoice address:
Industrivegen 15, 2390 Moelv

Delivery addresses:

Delivery address Moelv:
Satema AS, Industrivegen 15, N-2390 Moelv

Delivery address Oslo: Satema AS, Smalvollveien 58, N-0667 Oslo

For further questions, please contact:
Bente Skoglund,
Supply Chain Manager
Satema AS