Search Results for "mate"

Søker...

Ingen resultater
Generelt

Satema AS nye bestillings- og faktureringsrutiner 2024

Satema sine nye bestillingsrutiner og faktureringsrutiner 2024.

Information in English will follow below.

Bilde av innkjøpsordre

Til våre forretningsforbindelser!

En innkjøpsordre som gjelder varer til lager eller produksjon skal være merket med INNKJØPSNUMMER.

Andre typer kostnader skal være merket med NAVN på bestiller og AVDELINGENSNAVN.

Satema AS godkjenner ingen faktura uten gyldig referanse!

Fakturaer skal sendes på EHF-faktura til organisasjonsnummer 856 457 192.

Juridisk fakturaadresse:
Smalvollveien 58, 0667 Oslo

Leveringsadresser:

Satema avdeling Moelv:
Satema AS, Industrivegen 15, 2390 Moelv

Satema avdeling Oslo:
Satema AS, Smalvollveien 58, 0667 Oslo

OBS! Rett leveringsadresse fremkommer i innkjøpsordre!

Ved spørsmål vedrørende fakturering, kontakt oss på telefon: 22 57 93 00

———–

ENGLISH VERSION:

To our business partners!

A purchase order for goods intended for stock or production must be marked with a PURCHASE NUMBER.

Other types of expenses must be marked with the NAME of the purchaser and the DEPARTMENT NAME.

Satema AS does not approve any invoice without a valid reference!

Invoices should be sent as EHF invoices to the organization number 856 457 192.

Legal invoice address:
Smalvollveien 58, 0667 Oslo

Delivery addresses:

Satema Moelv division:
Satema AS, Industrivegen 15, 2390 Moelv

Satema Oslo division:
Satema AS, Smalvollveien 58, 0667 Oslo

Note! The correct delivery address is stated in the purchase order!

For questions regarding invoicing, contact us by phone: 22 57 93 00