Search Results for "mate"

Søker...

Ingen resultater

Reservekraft

Profesjonelle løsninger for nødstrøm eller reservekraft, som aggregat, batteri eller hybridløsninger

Se våre produkter

Satema er din totalleverandør innen profesjonell strømforsyning fra A til Å. Fra midlertidige installasjoner (provstrøm), permanente installasjoner eller reservekraft og nødstrøm. Våre løsninger for reservekraft og nødstrøm inkluderer strømaggregater, hybridløsninger og batteribanker.

Satema forhandler de mest fremtidsrettede produktene og løsningene sammen med vår partner, amerikanske Kohler. I tillegg tilbyr vi servicetjenester som sørger for at våre kunder er sikret optimal oppetid.

I Satema kommer kunden først, og vi er lidenskapelig opptatt av å avdekke, forstå og løse kundenes utfordringer i tett dialog med våre kunder.

Hvor brukes våre aggregater og reservekraftprodukter?

Satema leverer aggregater, nødstrøm og reservekraftprodukter til de fleste applikasjoner og segmenter, fra industrielt bruk, bygg, og anlegg, fiskeoppdrett, datasenter, forsvar, nødhjelp, med mer. Det finnes nesten ingen begrensning for hvor produktene kan benyttes. Er det er behov for sikre 100% oppetid, tilby strøm hvor det ikke finnes infrastruktur, eller kun avlaste et begrenset elnett? Ja, da kan Satema bistå med å finne løsninger med våre robuste og pålitelige produkter.

Kan aggregater hjelpe oss med å nå klimamålene?

Mange tenker at solceller og batteriløsninger er eneste løsningen for å redusere klimagasser og fotavtrykket. Faktisk er det slik at solceller i mange tilfeller gir svært liten gevinst for brukeren. Det er i disse tilfellene ofte batteribanken som kan gi den store gevinsten ved å lagre og levere grønn strøm, mens tilgangen til nok effekt er utfordringen for å dra full nytte av batteribanken. Solcellene produserer ofte altfor liten effekt til å kunne dekke behovet og fylle batteriene raskt nok. I disse tilfellen kan det være et godt alternativ å vurdere reservekraftaggregater som benytter klimavennlig og fossilfritt drivstoff som HVO. Uansett vil vi bistå deg og din bedrift med å finne gode løsninger for nettopp de behov dere måtte ha.

MDA – Mobile dieselaggregater

Smarte løsninger på hjul – sikrer fleksibel strømforsyning. Et mobilt aggregat gir mange muligheter for rask reservekraft – vi tilpasser og skreddersyr aggregatene etter dine behov.
Se våre MDA produkter