Search Results for "mate"

Søker...

Ingen resultater
Aggregater

Biodiesel HVO100 – fossilfritt drivstoff for KOHLER® reservekraftaggregat

Biodiesel HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) drivstoff er et fornybart, fossilfritt dieseldrivstoff som har store miljømessige fordeler.

Kohler Power aggregater

Biodiesel HVO100 er et mer bærekraftig alternativ til fossilt brensel for virksomhetskritiske nødstrømsaggregat i applikasjoner som datasentre og sykehus.

Biodiesel HVO100 er laget av avfallsprodukter og rester som vegetabilske oljer, animalsk fett og brukte matoljer. Den er 100 % fossilfritt og 100 % resirkulert. Siden det er hentet fra organisk materiale fra avfall, bidrar ikke HVO – i motsetning til mange førstegenerasjons biodieseler – til avskoging. For applikasjoner som aggregater kan HVO redusere netto karbonutslipp med opptil 90 % sammenlignet med fossil diesel, samtidig som det gir 10 % reduksjon i NOx.

Biodiesel HVO100 driver fremtiden

Det er ingen ulemper ved å bruke biodiesel HVO100 i virksomhetskritiske applikasjoner. Biodiesel har bevist sin verdi som et fornybart drivstoff i datasentre og nå følger andre sektoren etter. Samlet sett kan et bytte fra vanlig diesel til biodiesel HVO100 ha betydelige og er derfor et grønnere alternativ uten å ofre ytelse eller pålitelighet.

Under viser vi en sammenligning mellom egenskapene til tradisjonell fossil diesel (B7), første generasjons biodiesel (B100) og andre generasjons biodiesel (HVO100).

Sammenlikning fossilt diesel (B7) med biodiesel (B100 og HVO)

Alle aggregater Satema leverer støtter biodiesel HVO100. Ta kontakt med oss ved spørsmål vedrørende HVO og hvordan det kan bistå din bedrift med å nå både bærekrafsmål og effektivitetsmål.

Relaterte produkter

Neste
Neste