Søkeresultater på "mate"

Søker...

Ingen resultater

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Utslippsfrie bygg og anleggsplasser er fremtiden. Satema hjelper deg med å finne løsningene.

Satema står i en særstilling i markedet, da vi leverer løsninger på strømforsyning fra første spadetak, og til bygget står ferdig. I tillegg tilbyr vi både nødstrøm og løsninger for infrastruktur. Satema leverer derfor løsninger til alle deler av samfunnet. Med vår visjon om å gå foran og vise vei for bransjen, er det naturlig for oss å ta et ansvar for å utvikle og levere smarte og bærekraftige løsninger for våre kunder.

Hvorfor utslippsfrie byggeplasser?

Bygg og anlegg er verdens største landbaserte næring og står i Norge for omkring 15% av de totale utslippene. Stadig økende press og etterspørsel fra myndigheter, bransjen, og ikke minst, de kommende generasjonene, setter krav til smarte og bærekraftige løsninger for å få ned utslippene.

Bærekraft = God business

Men bærekraftige løsninger er ikke bare bra for miljøet, men er også stadig viktigere konkurransefortrinn for å vinne prosjekter. Gjort riktig, så er bærekraft også mer lønnsomt for bedriften!