Søkeresultater på "mate"

Søker...

Ingen resultater
Byggestrøm

Slik beregner du effektbehovet på byggeplassen

Vi får stadig vekk spørsmål om hvilket oppsett man må ha på byggeplassen. Et enkelt svar er «det kommer an på», men effektbehovet er en veldig god pekepinn på hvilken hovedsentral som trengs.

Slik beregner du effektbehovet på byggeplassen

Her tar vi en titt på hvordan du kan beregne effektbehovet, men vi starter med de ulike faktorene du må ta hensyn til:

Brakker

Hvilke typer brakker som står på byggeplassen er avgjørende. For eksempel har kontorbrakker og møtebrakker mindre effektbehov enn brakker med minikjøkken og toaletter, henholdsvis 2,50kW mot 6kW. I tillegg bør du legge til behovet for forlegningsrigg, om du har det. Her bør du beregne omtrent 1kW per person.

Containere

De fleste containere er isolerte med lys og varme. Variabelen du må ta hensyn til her er størrelsen. Normalt sett bør du beregne dobbel så stor effekt for en 20 fots container sammenlignet med en på 10 fot, henholdsvis 1kW mot 2kW.

Kraner og heiser

Kraner og heiser er krevende utstyr med et relativt stort effektbehov. Vi skiller mellom følgende typer:

 • Liten tårnkran – beregn omtrent 30kW per kran
 • Stor tårnkran – beregn omtrent 60kW per kran
 • Liten byggheis – beregn omtrent 8kW per heis
 • Stor byggheis – beregn omtrent 15kW per heis

Byggoppvarming

Oppvarmingsbehovet beregnes vanligvis ut fra flaten. Vi anbefaler å beregne omtrent 40W per kvadratmeter. Hvis takhøyden er over 2,4 meter, må du beregne behovet ut fra volumet i bygget – nærmere bestemt 17W per kubikkmeter.

Avfukting

Ingen byggeplasser er komplette uten en avfukter. Akkurat hvilken type avfukter du velger er selvfølgelig avgjørende, men benytter du for eksempel en TTK 655 S er behovet omtrent 0,75kW per enhet.

Annet kraftkrevende utstyr

Å gi en komplett liste over alt kraftkrevende utstyr er nærmest en umulig oppgave, men her er noe av utstyret som typisk tas med i beregningen:

 • Vare- og personheis – omtrent 15kW
 • Sveiseapparat – omtrent 8kW
 • Sagcontainer – omtrent 4,8kW
 • Mobil industristøvsuger – omtrent 2,6kW
 • Elektroverktøy – omtrent 1kW
 • Betongsag/kjernebormaskin – omtrent 5,5kW
 • Jernkappemaskin (hydraulisk) – omtrent 5,5kW
 • Plassbelysning 150W – 0,15kW

Et lite eksempel

Tenk deg at du har en byggeplass på 2500 m2 med 40 personer fordelt på 12 brakker. Vi går i tillegg ut fra at byggeplassen bruker kran og har diverse lyssetting. Det gir følgende verdier:

 • 0,04kW per m2 i oppvarming
 • Vi beregner omtrent 1kW per person i elektroverktøy
 • Omtrent 2,5kW per brakke
 • Omtrent 60kW for kranen
 • Omtrent 15kW for diverse lyssetting

Noen kjappe beregninger viser et effektbehov på omtrent 220kW. Dette er selvsagt en grov forenkling, men det gir i alle fall en pekepinn på byggeplassens behov av byggestrøm.

effektbehov-kalkulator