Search Results for "mate"

Søker...

Ingen resultater

Skjemadesign satema

Skjemadesign Satema

Skjemadesign Satema

Velkommen til Satema sin elektroniske servicelogg. Den skal benyttes for aggregater når dere (Kunde) eller andre enn oss (Satema) utfører service. Dette gjelder aggregater som er innenfor garantitiden, men benytt gjerne loggen videre etter garantitiden om ønskelig! Vi har laget serviceloggen for å lette arbeidet i forbindelse med dokumentering av at rett service er utført til rett tid. Den som registrerer servicen via enten mobil eller PC vil motta en kvittering pr epost med en kortfattet rapport som kan lagres internt hos dere om ønskelig. De som utfører servicen skal være kompetente til å utføre jobben de er satt til. Vi ønsker at servicen dokumenteres ved å registrere utført service omgående, og senest en uke etter at jobben er gjort.

Ved spørsmål eller behov for hjelp, vennligst kontakt oss på e-post service@satema.no eller telefon 40413320.

Materiell og arbeide

Oljefilter
Radio Buttons

Maximum file size: 25MB

Vedlegg *

Satema lagrer informasjon slik at vi kan kontakte deg og følge deg opp med relevant faglig innhold du har vist interessert for per e post. Mer informasjon om hvordan vi behandler dine data finner du i våre personvilkår.