Search Results for "mate"

Søker...

Ingen resultater

Servicetilbud

Serviceavtale-skjema for tilbud - aggregat

Serviceavtale for nødstrømsaggregat

Vi i Satema AS håper så langt at produktet har svart til forventningen. Alle våre produkter har gjennomgått en omfattende langtidstest før de forlot fabrikken. Imidlertid vil ytre påvirkninger i form av temperatursvingninger, støv og ikke minst aldring av komponenter, føre til behov for ettersyn.
Kravene hver enkelt stiller til driftssikkerhet og oppetid, varierer fra kunde til kunde og er direkte avhengig av de krav som stilles til den last som sikres. Er kravet tilnærmet 100%, bør dette derfor reflekteres i den kontraktsform som velges. Dette har vi tatt hensyn til og kan i dag tilby alt fra 24 timers service 365 dager i året ned til et årlig vedlikehold.

Kontraktsform

SK- Servicekontrakt er en ”alt i ett” kontrakt. Her inngår et årlig vedlikeholdsbesøk. I tillegg inkluderer vi alle kostnader om feil skulle oppstå. Alle reservedeler og arbeidstid forbundet med reparasjoner er inkludert i denne avtalen. Batterier er ikke inkludert. Reiseutgifter, reisetid og eventuelle hotell og diettkostnader, kommer i tillegg.

Servicekontrakten beregnes ut fra at oppdrag utføres i vanlig arbeidstid mandag-fredag, dvs. mellom kl. 0800-1600.

Ved spørsmål eller behov for hjelp, vennligst kontakt oss på e-post service@satema.no eller telefon 40413320.

Ønsket avtaleperiode
Tilvalg vaktordning
*Egne betingelser gjelder

Personvern *

Satema lagrer informasjon slik at vi kan kontakte deg og følge deg opp med relevant faglig innhold du har vist interessert for per e-post. Mer informasjon om hvordan vi behandler dine data finner du i våre personvilkår.