Søkeresultater på "mate"

Søker...

Ingen resultater
Aggregater

Reservekraftaggregater leverer backup strøm til vannverk

Reservekraftaggregater har en viktig funksjon med tanke på å sikre strømforsyning for å opprettholde vannforsyningen. Vi i Satema har gjennom årene tilegnet oss gode erfaringer og referanser fra flere tilsvarende prosjekter i Norge.

reservekraftaggregat leverer backupstrøm i tillfelle nettbrudd

Et behov for å garantere vannforsyningen i alle situasjoner

Prosjektet ble initiert av Vestfold Vann IKS med bakgrunn i behov for at vannverket må klare å opprettholde vannforsyning til sine 160 000 innbyggere i tilfelle nettbrudd.

Eidsfoss vannbehandlingsanlegg, eid av Vestfold Vann IKS, er ansvarlig for å sikre vannforsyningen til Vestfold Vanns eierkommuner. For å øke forsyningssikkerheten ytterligere, og fordi det var behov for prosessoptimaliseringer, ble det besluttet å utvide anlegget med større pumpekjeller og nytt bygg for reservekraft.

Tekniske aggregatløsninger

Leveransen besto av 2 stk. 2100kVA Mitsubishi aggregater med påmontert motorisert effektbryter og fordelingstavler, samt 1 stk. 900kVA Kohler aggregat.

T2100 har en kraftig Mitsubishi V16 motor på 65 liter volum og en LeroySomer LSA generator som leverer 690V. APM802 styresystem med 11» grafisk skjerm gir god oversikt over systemet med alle elektriske verdier. De to T2100 aggregatene har synkroniseringsautomatikk slik at de kan parallelldriftes ved behov. Sammen med tankreserve sørger dette for sikker drift i opptil flere døgn ved potensiell langvarig nedetid på nettet.

900kVA aggregatet av typen KD900-F ble installert på råvannsstasjonen hvor vannet kommer inn fra kilden, før det pumpes videre til vannbehandlingsanlegget.

Prosjektgruppen fra Satema var tidlig involvert i prosessen med anbefaling av type aggregat, gjennom installasjon og kvalitetssikring. Videre ble det inngått serviceavtale med vår egen serviceavdeling basert i Oslo. Dette sørger for ivaretakelse av anlegget med årlig sjekk og bytte av olje, filter og andre slitedeler ved behov.

Hvert år produserer og distribuerer Vestfold Vann rundt 24 millioner kubikkmeter vann. Med denne mengden vann sier det seg selv at viktigheten av å opprettholde forsyningen er stor. Dette sikres med Satema sin leveranse, som lar vannpumpene og forsyningen av vann fortsette ved nettbrudd.

Med et nytt bygg for reservekraft, fikk Satema mulighet til å være med på utforming av teknisk rom fra begynnelsen, som igjen gir optimale driftsforhold videre.