Søkeresultater på "mate"

Søker...

Ingen resultater

Servicelogg strømaggregater

Servicelogg strømaggregater

Servicelogg strømaggregater

Velkommen til Satema sin elektroniske servicelogg. Den skal benyttes for aggregater når dere (Kunde) eller andre enn oss (Satema) utfører service. Dette gjelder aggregater som er innenfor garantitiden, men benytt gjerne loggen videre etter garantitiden om ønskelig! Vi har laget serviceloggen for å lette arbeidet i forbindelse med dokumentering av at rett service er utført til rett tid. Den som registrerer servicen via enten mobil eller PC vil motta en kvittering pr epost med en kortfattet rapport som kan lagres internt hos dere om ønskelig. De som utfører servicen skal være kompetente til å utføre jobben de er satt til. Vi ønsker at servicen dokumenteres ved å registrere utført service omgående, og senest en uke etter at jobben er gjort.

Ved spørsmål eller behov for hjelp, vennligst kontakt oss på e-post service@satema.no eller telefon 40413320.

Materiell og arbeide

- Motor/servicemanualene beskriver hva som skal skiftes på de ulike års- & timeintervallene.

- Filtere og deler må være OEM deler (originale)

- Filtere og øvrige deler som skiftes, skal merkes med timeantall og dato så fremt det er mulig.

- Serviceklistremerke med dato og timeantall skal settes på anlegget ved hver service. Kontakt oss på e-post service@satema.no ved behov for serviceklistremerker.

*Skiftes hver 500t ved drift under 30% av nominell effekt
Dieselolje
Evt. øvrige reimer (beskriv nærmere i feltet for tilleggsinformasjon).
Testkjøring

Øvrige anmerkinger:

Om service og informasjon om innsender

NB! Filtere og øvrige deler som skiftes, skal merkes med timeantall og dato så fremt det er mulig. Serviceklistremerke med dato og timeantall skal og settes på anlegget ved hver service. Kontakt oss på e-post service@satema.no ved behov for serviceklistremerker.
Ved å føre navnet her bekrefter du at opplysningene gitt ovenfor er korrekte. Forfalskning av utført service vil medføre at garantien utgår!
En PDF - versjon av dette skjemaet vil bli tilsendt denne e-posten.

Personvern *

Satema lagrer informasjon slik at vi kan kontakte deg og følge deg opp med relevant faglig innhold du har vist interessert for per e-post. Mer informasjon om hvordan vi behandler dine data finner du i våre personvilkår.