Søkeresultater på "mate"

Søker...

Ingen resultater

Retningslinjer ved løfting av kapslinger utstyrt med løftefeste

Last ned løfteanordning og testrapport som PDF

SENTRALER MX/ HS/ FS/ MS/ US

Løfting med kran eller annen løfteredskap skal kun skje med løft i løfteanordningen, etter følgende retningslinjer:

  • Begge løftefestene skal brukes
  • Det skal være jevn fordeling av last på begge løftefestene
  • Stropp eller kjetting skal festes i løftefestene og vinkel mot senterpunkt for løft skal være 60⁰ fra begge løftefestene, se figur under.
  • Det skal bare løftes én enhet pr løft
  • Før løft skal det sikres at enheten ikke står fast på noen måte, og at strømforsyning er koblet fra.
    • Løftingen skal utføres jevnt, uten rykk/støt.
  • Se egen dokumentasjon på Testrapport Byggeskap

Løfteanordningen kan ha forskjellig type utforming. Det kan være øyebolt, bøylestativ eller travers som vist på bildene.

Beskrivelse av stropping

Løfteøre

Skinne

Stativ

Undersentraler

Løfting med kran eller annen løfteredskap skal kun skje med løft i løfteanordningen, etter følgende retningslinjer:

• Kun løftefeste bak på sentralen skal brukes
• Det skal bare løftes én enhet pr løft.
• Før løft skal det sikres at enheten ikke står fast på noen måte, og at strømforsyning er koblet fra.
• Løftingen skal utføres jevnt, uten rykk/støt.

Håndtakene på undersentralene skal IKKE benyttes som løfteanordning for stropper eller lignende.

Håndtak

Ikke for bruk til heising med kran eller andre løfteanordninger!

Håndtak

Ikke for bruk til heising med kran eller andre løfteanordninger!

Trafosentraler

Løfting med kran eller annen løfteredskap skal kun skje med løft i løfteanordningen, etter følgende retningslinjer:

• Kun løftefeste på toppen av sentralen skal brukes
• Det skal bare løftes én enhet pr løft.
• Før løft skal det sikres at enheten ikke står fast på noen måte, og at strømforsyning er koblet fra.
• Løftingen skal utføres jevnt, uten rykk/støt.

2 løftepunkter

På trafoer som har 2 løftepunkter må begge løftepunktene brukes.

Løfteøre

Ikke for bruk til heising med kran eller andre løfteanordninger!

60 grader

Stropper skal holde 60 graders vinkel fra løfteørene

Lysmaster

Løfting med kran eller annen løfteredskap skal kun skje på angitte plasser:

• Løft med kran er å foretrekke i løftefeste bak på masten.
• Løfting kan også foretas i utstanset hull i trucklommene
• Det skal bare løftes én enhet pr løft.
• Før løft skal det sikres at enheten ikke står fast på noen måte, og at strømforsyning er koblet fra.
• Løftingen skal utføres jevnt, uten rykk/støt.