Search Results for "mate"

Søker...

Ingen resultater

Step Up & Step Down

Øk kabelstrekket og forenkle forlegningen, samtidig som du senker kostnadene

Se våre spenningsboostere

Hvem har ikke slitt med utfordinger med strømtrekk over lange strekk? Ikke bare krever det tykke, tunge og uhåndterlige kabler som koster en formue, men det nordiske klimaet gjør kablene ekstra uhåndterlige når temperaturen er lav.

Hva om det fantes en måte å benytte mindre tverrsnitt, som er lettere å legge, samt koster en brøkdel…!? Akkurat det kan en spenningsbooster (også kalt step up og step down transformatorer) bistå med. Prinsippet er enkelt. Ved å øke spenningen, kan du redusere strømmen, og dermed også tverssnittet! Voila!

Fordeler med Step Up og Step Down transformator

I eksempelet over illustreres fordelen ved benyttelse av spenningsbooster ved et strekk på 700 meter sammenlignet med en tradisjonell installasjon over samme lengde. Her vil man kunne klare seg med et vesentlig mindre tverrsnitt på kabelen, og dermed få en raskere og enklere installasjon til en langt lavere kost.

Hvilke fordeler gir bruk av spenningsbooster?

  • Langt mindre spenningsfall på 1000V kontra 400V, som igjen gir mulighet til overføring over lengre strekninger
  • Enklere forlegning grunnet mindre tverrsnitt på kabelen
  • Langt rimeligere kabel grunnet mindre tverrsnitt

Dette er med andre ord en vinn-vinn-vinn situasjon!

Kalkulator spenningsfall