Søkeresultater på "mate"

Søker...

Ingen resultater
Generelt

Informasjon om leveringstider og priser mars 2022

Åpningstider leveringsinformasjon Satema lager Oslo

Kjære kunde/samarbeidspartner,

Vi i Satema arbeider kontinuerlig for å være en fleksibel, trygg og forutsigbar leverandør for våre kunder og samarbeidspartnere. 

De siste årene har verden blitt rammet av en rekke hendelser som har påvirket forutsigbarheten i handelsnæringen i form av blant annet manglende tilgang på råvarer, ustabil valuta, økt råvarekost, økt transportkost, økt energikost, med mer. Med de siste ukers hendelser i Ukraina, opplever vi ytterligere uroligheter og uforutsigbarhet. Dette rammer hele verdikjeden. Med dette som bakteppe, forbeholder Satema seg retten, på kort varsel, til endring av leveringstid og priser når dette skyldes forhold som er utenfor Satema’s kontroll. Det må videre påregnes hyppigere prisjusteringer på produkter og tjenester som følge av den uforutsigbare situasjonen.

Satema har iverksatt en rekke avhjelpende tiltak. De mest sentrale av disse er bl.a. tett dialog og hyppige statusmøter med våre hovedleverandører av råvarer og leverandører av kritiske komponenter til vår produksjon. I tillegg har vi plassert innkjøpsordre med høyere volum og lengre planhorisont for kritisk materiell.

Satema vil fortsette å tilstrebe en mest mulig forutsigbar hverdag for våre kunder og partnere og vil oppfordre til tettere dialog vedrørende forventede behov fremover på kortere og lengre sikt, slik at vi på en best mulig måte kan tilrettelegge for en så forutsigbar og smertefri leveranse som mulig.

Nøl ikke med å ta kontakt med din/deres kontaktperson for ytterligere informasjon om leveringstider.

Med vennlig hilsen

Thomas Schumann Østgaard
Administrerende direktør
Satema AS